2110034223 6940001555 Βίκτωρ Ουγκό 56-60 gkenich@kenico.gr